Personalo valdymas yra gan sudėtingas darinys, nors daugumai vadovų ir atrodo, jog tai labai paprasta. Personnel management is quite complex formation, although for the majority of directors it seems that it's very simple.

Personalo valdymasPersonnel Management

B2C-pardavimai
Patarimai
Pardavimai-telefonu
Pardavimu-strategija
B2B-pardavimai
Apie-Mus
Pardavimu-vadybininko-atlyginimas
Pardavimai

Personalo valdymas yra gan sudėtingas darinys, nors daugumai vadovų ir atrodo, jog tai labai paprasta. Personnel management is quite complex formation, although for the majority of directors it seems that it's very simple.

Personalo valdymasPersonnel Management

B2C-pardavimai
Patarimai
Pardavimai-telefonu
Pardavimu-strategija
B2B-pardavimai
Apie-Mus
Pardavimu-vadybininko-atlyginimas
Pardavimai
personalo-valdymas

Personalo valdymas yra gan sudėtingas darinys, nors daugumai vadovų ir atrodo, jog tai labai paprasta. Žmonės, kurie dirba įmonėse, yra mąstančios asmenybės, besiremiančios logika, jausmais, patirtimi, norais. Dažnai vadovai, kurie turi mažiau patirties darbe su personalo valdymu, pridaro įvairiausių klaidų, kurios paskui nulemia įmonių griūtį. Sėkmingas personalo valdymas neapsiriboja tik darbuotojais. Personalo valdymas- tai kartu ir motyvacinė sistema, darbas su ja, lyderystė. Dažnai personalo valdymas susiduria su šiais iššūkiais:

 • Skirtingos vadovų ir darbuotojų vertybės;
 • Skirtingos darbuotojų kartos (X,Y,Z);
 • Skirtingi darbuotojų motyvacijos lygmenys;
 • Darbo rinkos globalizacija;
 • Darbuotojų uždarbio ir motyvacinio paketo didėjimas;
 • Didėjantis darbo efektyvumo lūkestis iš darbdavių;
 • Informacijos apsikeitimo greitis;
 • Dauguma kitų, mažiau svarbių veiksnių, kurie lemia sėkmingą personalo valdymą.

Dažnai įmonės neturi personalo valdymo strategijos, tačiau ji yra būtina norint sėkmingai konkuruoti rinkoje. Įprastai įmonės neturi net savo personalo žmogaus, dirbančio įmonėje, tad akivaizdu, jog tokios įmonės neturi ir personalo valdymo strategijos. Paprastai personalo valdymas apima šias veiklas:

 • Planuoti personalo poreikį ateičiai;
 • Ruošti įdarbinimo/išdarbinimo sutartis;
 • Vertinti personalo veiklos rezultatus;
 • Organizuoti personalo mokymus;
 • Organizuoti motyvacines priemones;
 • Atlikti vidinę komunikaciją su darbuotojais;
 • Padėti nustatyti uždarbio sistemas ir motyvacinius gerovės paketus;
 • Dauguma kitų smulkesnių darbų, leidžiančių kokybiškai dirbti su įmonės personalu.

Personalo valdymas dažnai (teoriškai ir praktiškai) skaidomas į funkcinį ir strateginį. Pagal tai, koks pasirenkamas personalo valdymas, dėliojami tolimesni įmonės personalo valdymo žingsniai.
Geras personalo valdymas turi ir personalo valdymo strategiją. Ji būtina norint turėti aiškius profesionalių darbuotojų valdymo metodus bei augimo įmonėje kriterijus. Personalo valdymo strategija taip pat padeda:

 • Skatinti darbuotojų įsitraukimą ir įgalinimą;
 • Padeda nustatyti uždarbio ir motyvacinius skatinimo metodus;
 • Identifikuoja sritis, kurios turi būti tobulinamos personalo valdyme tam, kad pasiekti aukštesnius rezultatus;
 • Yra tarpinė jungtis tarp verslo strategijos ir turimų žmogiškųjų išteklių.

Visais atvejais rekomenduojame turėti aiškią personalo valdymo strategiją, nes tai leidžia įmonėms efektyviau dirbti rinkoje bei pasiekti aukštesnius rezultatus. Tikslingas personalo valdymas užtikrina darbuotojų įsitraukimą ir lojalumą įmonei, o tai sutaupo gan nemažai pinigų, nes naujų darbuotojų suradimas ir įtraukimas į įmonės sėkmingą veiklą užtrunka keletą ar net keliolika mėnesių.

Top

Voodoosales Lyderystė

Įsivaizduokite idealią savo dieną: Jūs ateinate į darbą ir Jums nereikia žiūrėti, kaip Jūsų komandos vykdo iškeltus pardavimų tikslus.